Hoe wordt de efficiency van mijn dak berekend?


Het berekenen van de efficiency is onder te verdelen in twee stappen. Ten eerste wordt er gekeken naar de grootte van het dak, en dan vooral naar de grootte van het geschikte deel waar de panelen geplaats kunnen worden. Heeft u bijvoorbeeld een dakkapel, of een aantal bomen rondom het huis, dan wordt hiermee rekening gehouden in de berekening. Het is immers overbodig en niet verstandig om panelen te plaatsen die hun werk niet optimaal kunnen doen. Uiteindelijk wordt de bruikbare oppervlakte berekend en kunnen we bepalen hoeveel zonnepanelen er op het dak passen. Daarna wordt er gekeken hoe de oriëntatie van het dak is ten opzichte van de zon. Aan de hand van deze twee aspecten wordt er gekeken hoe efficiënt de zonnepanelen zullen zijn. Hoe meer het dak gericht is naar het zuiden en hoe dichter bij de hoek van 36°, hoe beter!

Ga terug naar het overzicht


Terug naar het overzicht

Laatste nieuws

Direct contact