Welke subsidie is er voor (voormalig) agrarische bedrijven?


Voor (voormalige) agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok, is de provinciale stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' opengesteld tot en met 31 oktober 2016.

Behoort u tot deze doelgroep en wilt u gebruik maken van deze subsidie? Onderneem dan snel actie, want de subsidie wordt namelijk verdeeld op volgorde van binnenkomst.

De subsidieregeling heeft enkele belangrijke voorwaarden:

  • het verwijderen van asbest mag niet gebeurd zijn vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
  • het te verwijderen asbestdak of asbestdaken heeft een oppervlakte van minimaal 250m2;
  • u plaatst zonnepanelen met een minimale capaciteit van 5 kiloWatt-piek;
  • de vervanging van het asbestdak en plaatsing van de zonnepanelen is uiterlijk op 31-12-2016 afgerond.
  • de hoogte van de subsidie is €4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 15.000,-

 

Subsidie zonnepanelen aanvragen?

 

Doe dat dan zo snel mogelijk. Het indienen van een aanvraag is namelijk mogelijk tot 1 november 2016 of totdat het maximale subsidiebedrag is bereikt. Het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen is mogelijk via www.asbestvanhetdak.nl


Terug naar het overzicht

Laatste nieuws

Direct contact